Projekty i fundusze


 Projekty realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych stanowią znaczną część realizacji inwestycji i działań wspierających zadania własne powiatu.

Powiat Pińczowski korzysta z wszelkim możliwych, dostępnych dróg finansowania, zarówno ze środków krajowych od początku powołania, jak i unijnych od okresu wdrożeniowego Funduszy Europejskich (2004).

Fundusze Unijne

Okres 2004-2006

     Dokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2004-2006 był Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR).
 
Okres 2007-2013
     Dokumentem określającym wdrażanie Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 była Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy odniesienia, NSRO).


Okres 2014-2020
     Dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) w Polsce w latach 2014-2020 jest Umowa Partnerstwa (UP).

Okres 2021-2027
   
Dokumentem określajcym współpracę UE z Polską w tym okresie jest Umowa Partnerstwa Polski i Unii Europejskiej 2021-2027


Monika Strojna - Wydział Promocji i Polityki Regionalnej


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»